FAAT Consulting & Audit  
O SPOLEČNOSTI 
NABÍDKA SLUŽEB 
AUDITORSKÉ SLUŽBY 
ÚČETNÍ PORADENSTVÍ 
ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ 
PERSONÁLNÍ PODPORA 
ŠKOLENÍ, KURSY, SEMINÁŘE 
KONTAKTY 
CERTIFIKÁTY 
Quickbar: úvodní strana   audit@faat.cz   email pro webmastera 
Aktualizace: 20.9.2005 

Zákonný audit a speciální audit

Zákonný audit (ověření účetní závěrky auditorem), jeho náplň a postup práce se řídí příslušnými ustanoveními zejména zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Zákonný audit představuje audit účetní závěrky za příslušné účetní období, kterým je zpravidla kalendářní rok. V případech, kdy je zpracovávána z nejrůznějších důvodů mimořádná účetní závěrka, zajišťujeme i audit mimořádné účetní závěrky. Rovněž nabízíme speciální audity, podle potřeb klientů, zaměřené na některé oblasti finančních výkazů, výkazů a podkladů poskytovaných vlastníkům, zřizovatelům, zakladatelům obchodních společností a organizací, popř. mateřským společnostem v průběhu účetního období nebo ověření integrity účetnictví, např. pro vstup zahraničního investora. Nedílnou součástí naší nabídky je audit konsolidovaných účetních závěrek a účetních závěrek sestavených dle mezinárodních standardů IAS/IFRS.

Práce na auditu účetní závěrky jsou organizovány s přihlédnutím k velikosti ověřované společnosti a prováděny zpravidla ve dvou fázích. Jedná se o tzv. průběžný audit a závěrečný audit. Práce provádí auditorská skupina složená z několika pracovníků, kteří jsou vedeni, instruováni a kontrolováni vedoucím zakázky.


Audit čtvrtletních, pololetních výkazů

V případě, že provádíme ověření dílčích údajů, (čtvrtletních, pololetních finančních výkazů), což se děje zejména pro společnosti se zahraničním vlastníkem nebo u společností obchodovaných na veřejných trzích, přizpůsobujeme postup ověřování cíli a účelu, pro který je požadována zpráva o ověření.


 FAAT Consulting & Audit s.r.o.
 Havlíčkovo nábřeží 38/2728
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 Tel.:   +420 597 464 308
 Mob.: +420 603 234 110
 Email: audit@faat.cz   audit@faat.cz